Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Uzm.Dr.İrfan FIRAT

Büyüme ve Gelişme Geriliği
Büyüme ve Gelişme geriliği durumu yetersiz kilo alan boyu beklendiği gibi uzamayan boy ve kilo değerleri genellikle 3. Persantil çizelgesinin altında olan küçük çocukları tanımlamak üzere kullanılan bir terimdir. Ancak persantil durumu normal olan çocuklarda oynamalar gösterdiği, birinci ve ikinci yıllarda persantil atlamaları veya düşmeleri olabileceği hatırda bulundurulmalıdır.
Gelişme geriliği olan çocukta kısa bir süre içerisinde boy ve baş persantilleri düşmeden önce ağırlık persantili düşüşü oluşacaktır. Kronik Gelişme Geriliğinde boy persantilide düşecek ancak Gelişme Geriliği şiddetli olmadıkça baş çevresi persantili değişmeyecektir. Gelişme geriliği ortalama ağırlığın %80 'inden az olması şeklinde tanımlanabilir.

Gelişme Geriliğinde Ayırıcı tanı ve Sık Rastlanan Bazı Nedenler?
1)Organik Olmayan-Psikososyal Büyüme-Gelişme Geriliği: Anne-Çocuk etkileşiminin zayıflığı, beslenme yönetiminin yetersizliği, annenin psikolojik rahatsızlığının olması, annede alışılmamış beslenme inançları, mama hazırlama hataları, duygusal çöküntü, cücelik, çocuk ihmali gibi durumlar sonucunda oluşur.
2)Organik Olan Nedenler:
• Emmeme, yutamama, emzirememe
• Sindirme emilim bozukluğu
• Kötü beslenme
• Kusma
• Metabolizma hızının artması
• Büyüme potansiyelinin azalması
Çocukluk çağında nerede ise tüm kronik ve/veya ciddi durumlar gelişme geriliğine neden olabilir.
Erken bebeklik çağında en sık rastlanan gelişme geriliği nedeni beslenme güçlükleridir. Bunların arasında emzirmeme, yetersiz sıklık ya da az miktarda beslenme ya da mama hazırlama hataları yer alır. Her hangi bir yaştaki yetersiz kalorili diyet, bakıcıların bilgisizliğine ya da ihmaline bağlı olabilir. Sebebi bilinmeyen Gelişme Geriliğinde sık uygulana bir yaklaşım, evde sorunları çözmek için yaklaşımların başarısız kalması üzerine çocuğun hastaneye yatırılması ve yeterli kalori alımı sağlandıktan sonra kilo alışının kontrol edilmesidir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi insan hayatının en önemli 30 günü ile ilgilenmektedir. Tecrübeli eğitimli sağlık personeli ve yeterli alt yapısı ile tam donanımlı 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Prematüre (erken doğmuş), düşük doğum ağırlıklı, sarılıklı ve solunum sıkıntısı olan hastaların, hayati fonksiyonları küvözlerede, mönitörize edilerek takip edilmektedir. Ünitemizde erken doğduğu için akciğerleri yeterli oranda gelişmeyen bebeklere sürfaktan (yapay akciğer sıvısı) uygulanmakta ve suni solunum cihazlarından yararlanılmaktadır.